Nabízíme

 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem + spiroergometrie na bicyklu
 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem + spiroergometrie na běhátku
 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem + zátěžové EKG na bicyklu
 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem + zátěžové EKG na běhátku
 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem + klidové EKG
 • zátěžové EKG na bicyklu či běhátku s měřením hladiny laktátu
 • analýzu pohybových funkcí fyzioterapeutem
 • lékařské posudky pro sportovní činnost
  • potvrzení pro výkonnostní a vrcholové sportovce
  • potvrzení pro studium na vysoké škole
  • potvrzení pro motoristické sporty
  • potvrzení pro piloty

Spiroergometrie

Spiroergometrie

Rozšířené zátěžové vyšetření, kdy kromě EKG a krevního tlaku jsou přes masku analyzovány vdechované a vydechované plyny (kyslík a oxid uhličitý) při zátěži na rotopedu nebo běhacím pásu. Touto metodou lze získat velké množství parametrů, podle kterých lze poměrně přesně posoudit funkci plic, srdce, ale i svalstva. Lze stanovit tělesnou výkonnost nejen zdravých, ale i nemocných klientů, umožňuje stanovit optimální tréninkovou frekvenci pro vytrvalostní zátěž u zdravých lidí, sportovců, ale i pro obézní a nemocné po kardiovaskulární příhodě. Opakované testování je důležitým parametrem ke sledování adaptace organismu na tréninkovou zátěž.

Průběh vyšetření:

Na tělo Vám přilepíme sadu elektrod a na obličej nasadíme silikonovou masku nebo náústek a klapku na nos, které zaručí, že Váš dech při zátěži projde měřicím přístrojem. Následně se posadíte na bicyklový ergometr nebo se postavíte na běhátko. Zkušený lékař Vám bude postupně zvyšovat zátěž a sledovat výstupy z Vašeho zátěžového EKG. Současně Vám zdravotní sestra několikrát změří krevní tlak. Zátěž pokračuje do doby Vašeho subjektivního maxima. Po skončení vyšetření je možné se osprchovat.

 

Na závěr obdržíte:

 • protokol o vyhodnocení výsledků vyšetření lékařem
 • záznam celého vyšetření v intervalech 30 sekund, jehož součástí je i grafický výstup
 • stanovení anaerobního prahu a pásem tepové frekvence pro jednotlivé typy tréninku - vytrvalostní, rychlostní atd.
 • vyhodnocení Vaší celkové výkonnosti VO2max/kg
 • doporučení
 • pokud budete potřebovat, pak vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu

Zátěžové elektrokardiografické vyšetření

Jedná se o základní zátěžové vyšetření, kdy při zátěži (jízdě na rotopedu či na běhacím pásu) je monitorováno EKG a krevní tlak. Slouží k posouzení reakce krevního tlaku a srdeční frekvence na zátěž, odhalení případné nedostatečnosti srdečních cév, nepravidelností srdečního rytmu a stanovení tolerance zátěže.

Průběh vyšetření:

Na tělo Vám přilepíme sadu elektrod a k pasu připevníme krabičku detekující bezdrátově elektrokardiografickou křivku. Následně se posadíte na bicyklový ergometr nebo se postavíte na běhátko. Zkušený lékař Vám bude postupně zvyšovat zátěž a sledovat výstupy z Vašeho zátěžového EKG. Současně Vám zdravotní sestra několikrát změří krevní tlak. Zátěž pokračuje do doby Vašeho subjektivního maxima. Po skončení vyšetření je možné se osprchovat.

Zátěžové elektrokardiografické vyšetření

Na závěr obdržíte:

 • protokol o vyhodnocení výsledků vyšetření lékařem
 • záznam celého vyšetření v intervalech 30 sekund, jehož součástí je i grafický výstup
 • stanovení maximální tepové frekvence a pásem tepové frekvence pro jednotlivé typy tréninku - vytrvalostní, rychlostní atd.
 • pouze odhadem se stanoví Vaše celková výkonnost VO2max/kg (přesněji je to možné změřit pouze při spiroergometrickém vyšetření)
 • doporučení
 • pokud budete potřebovat, pak vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu

Analýza pohybových funkcí

je cílené vyšetření pohybového aparátu. Fyzioterapeut v úvodu odebere anamnézu, následně zhodnotí celkové postavení těla, pohyblivost jednotlivých úseků páteře, kloubní rozsahy a vůli, otestuje svalové funkce, měkké tkáně, vyšetří základní pohybové stereotypy a návyky.

Cílem tohoto vyšetření je včas odhalit zejména svalovou dysbalanci (nesouhru) a špatné pohybové návyky, které při včasné diagnostice a následném pravidelném cíleném cvičení může sám klient pozitivně ovlivnit a tím zabrání vzniku pozdějších pohybových obtíží.

V naší ambulanci sportovní medicíny se fyzioterapeut pomocí specifických postupů zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí obtíží pohybového systému. Nejčastější příčinou těchto obtíží je porucha stabilizace trupu (zajištěna hlubokým stabilizačním systémem páteře - HSSP), která je základem pro jakýkoliv korigovaný pohyb těla. Jedinec s chybně fungující trupovou stabilizací bude při všech pohybových aktivitách (sport, zaměstnání) nerovnoměrně zatěžovat svalově-kloubní aparát, objeví se bolesti, kloubní blokády nebo dokonce poškození jako je např. výhřez ploténky.

Existuje několik přístupů, kterými lze aktivovat HSSP, u nás nejčastěji používáme koncept prof. Pavla Koláře - Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS). Jejím prostřednictvím lze trupovou stabilizaci jak vyšetřit, tak následně terapeuticky ovlivnit. Tento koncept je založen na znalostech vývoje lidské motoriky (vývojové kineziologie), což fyzioterapeutovi umožní lepší porozumění vzájemné propojenosti skeletárního, kloubního a svalového aparátu během pohybu a důležitosti tréninku jak dynamické tak stabilizační funkce svalů.

K dispozici je také sprcha a toaleta, ručník a toaletní potřeby si prosím vezměte vlastní.

Naše ambulance spolupracuje se sportovní laboratoří SPORTLAB ve Frýdku-Místku, která se zabývá studiem, hodnocením a analýzou lidského pohybu. V týmu, který tvoří fyzioterapeut, biomechanik, ortotik a lékař, hodnotí pohybový projev a případně identifikuje zjištěné nedostatky.

SportLABOn-line objednávka

On-line objednání

Domluvte si termín osobní schůzky
s lékaři ATL.

ONLINE OBJEDNÁNÍ

FAQ a on-line poradna

FAQ a on-line poradna

Další informace

Pro lékaře

Pro lékaře

Další informaceOrganizace Nemocnice ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem