Doporučíme Vám tréninkovou zátěž a posoudíme pohybový stereotyp. Vystavíme Vám i potřebné posudky.

Sportující děti a mládež:

Máte sportující dítě/ adolescenta, ať již sportuje rekreačně či se již účastní organizovaných sportovních soutěží, či jej chcete ke sportovnímu oddílu přihlásit? Bude se vaše dítě ucházet o studium ve sportovní škole (SŠ či VŠ)?

Dle požadovaného rozsahu nabízíme možnost:

  • základního vyšetření zdravotního stavu ( anamnéza + fyzikální vyšetření + antropometrie) a pohybového aparátu      tělovýchovným lékařem (v ceníku = komplexní vyšetření) a popisu klidového EKG – (většinou v rámci vstupní a pravidelné prohlídky dětí zařazených do sportovních oddílů, mladších 8 let a menších 140cm, u kterých je zátěžové vyšetření obtížně proveditelné)
  • základní vyšetření rozšířené o podrobné vyšetření pohybového aparátu fyzioterapeutem s návrhem provádění speciálního cvičení ke korekci chybných pohybových stereotypů
  • výše zmíněné komplexní vyšetření se zátěžovým vyšetřením na bicyklovém ergometru či běhátku (monitorace hemodynamických parametrů, stanovení W170..)
  • pro mládež před či po zařazení ke státní reprezentaci či provozující zvláště náročné sportovní disciplíny komplexní vyšetření se spiroergometrií (na bicyklu či běhátku) se stanovením anaerobního prahu (ANP), spotřeby kyslíku na vrcholu zátěže (VO2max) a doporučením vhodného tréninkového schématu.
  • vyšetření dětí a mládeže zaměřujeme na odhalení případných genetických abnormalit (rodinná anamnéza, EKG nález) a vyšetření pohybového aparátu, což nám umožní optimalizovat stupeň zatížení a tím zabránit možnému poškození zdraví
  • v případě abnormálního nálezu možnost diagnostiky a terapie ve spolupráci s dalšími specialisty – traumatology, ortopedy, fyzioterapeuty, dětskými kardiology, alergology/ plicními lékaři apod.
  • možnost poradenství v oblasti výživy, rekonvalescence, rehabilitace

 

Jak dítě k vyšetření připravit?

- od svého praktického lékaře pro děti a dorost si vyžádejte výpis ze zdravotní dokumentace

- můžete předem vyplnit dotazník sportovce - v sekci Ke stažení (nebo jej vyplníte během vyšetření přímo v ambulanci)

- s sebou si vezměte sportovní oblečení, ručník a hygienické potřeby
On-line objednávka

On-line objednání

Domluvte si termín osobní schůzky
s lékaři ATL.

ONLINE OBJEDNÁNÍ

FAQ a on-line poradna

FAQ a on-line poradna

Další informace

Pro lékaře

Pro lékaře

Další informaceOrganizace Nemocnice ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem